Črpák Jána Gondu Kutáča

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
foto: CTĽK, Michal Veselský
Zdroj: zbierka Ľubomíra Tatarku
Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou fajkára s nápisom: Fajocku si zapalim potom ovce podojim. Tmavú farbu získal črpák zvyčajne časom pri používaní zadymením. V vyrezané pod uchom a zúbky na uchu sú typické motívy charakteristické pre výrobcu tohto črpáka.
Fotografie podliehajú autorskému právu. Použitie len na nekomerčné účely.
Črpák celok Pohľad zozadu Detail prvej časti nápisu. Detail druhej časti nápisu