Črpáky z dielne Ľubomíra Tatarku

Ľubomír Tatarka, prezývaný Čalamacha, sa narodil v Banskej Bystrici 29.03.1958. Starí rodičia pochádzali od Vígľaša a Detvy. Od mladosti sa zoznamuje s tradičnými piesňami a spôsobom života ľudí. Postupne mu učaroval valaský život a hudba. Voľný čas venuje fujarám píšťalám a gajdám, na ktoré hrá od svojich štrnástich rokov, a amatérsky vyrába od príchodu z vojny. Je cechmajstrom Cechu slovenských gajdošov. Žije v Slovenskej Ľupči, kde založil festival stredovekej aj súčasnej gajdošskej hudby. Je majiteľom rozsiahlej zbierky črpákov, ktoré aj sám opravuje a vyrezáva. V albume je náhodný výber niekoľkých črpákov, ktoré vyrobil Ľubomír Tatarka.
Autor fotografií: Michal Veselský, CTĽK
Fotografie podliehajú autorskému právu. Použitie len na nekomerčné účely.
Ľubomír Tatarka pri dokumentácii v SĽUK-u, v novembri 2011. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia.
Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Svorová geletka. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia.
Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Ornamentálny črpák podpolianskeho typu, archaická verzia. Gemerský črpák odlevákového typu. Odlevák sa používal na odlievanie srvátky. Bol zväčša vyšší.
Črpák zdobený figurálnou rezbou zajaca. Svorová geletka, ucho z hruškového dreva. Črpák zdobený figurálnou rezbou - dojenie ovce. Svorová geletka, slivkové ucho. Črpák zdobený figurálnou rezbou psa. Geletka z fliadrového javora, ucho z javora. Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou vtákov. Geletka z jaseňa, ucho z hrušky.
Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou, ktorá stvárňuje postup pri výrobe syra - zberanie syra. Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou psa. Geletka z jaseňa, ucho z hrušky. Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou znázorňujúcou zberanie syra. Črpák tmavej farby, ucho zdobené figurálnou rezbou pastiera s ovečkou na paši. Svorová geletka, ucho z hruškového dreva.
Črpák - odlevák tmavej farby, ucho zdobené zoomorfnou figurálnou rezbou draka. Odlevák sa používal na odlievanie srvátky a bol zväčša vyšší. Svorová geletka, ucho z hruškového dreva.