Balady Juraja Matiaša

Niekoľko menej známych balád v interpretácii Juraja Matiaša (1950) zo Stredných Plachtiniec.
Autor nahrávky: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Nahrávané 22.10.2012 v SĽUKu.
Juraj Matiaš (1950), Stredné Plachtince Čo sa stalo nové v Plachtinskej doline Bodaj zahinula tá vrštianska raľa Bov edon stolár vacovskí
Bov edon kráľe uherskí