Detské hry z Heľpy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Zaznamenané: 1992; Autor záznamu: ASCO art & science Bratislava
Účinkujú deti: Janko Pindiak (1979); Peter Skladaný (1980); Marcel Mak (1979); Peter Krajč (1980); Robo Barčiak (1982); Pavol Kemko (1985); Ján Štúber (1978); Marek Oravkin (1986).
Záznamy podliehajú autorskému právu. Použitie len na nekomerčné účely.
Buky štiepať Jožko lacno dá Na hada Žaba krrrrk
Kone lietajú Košariky