Obytné domy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
foto: Igor Thurzo

Obytné domy z rôznych obcí Slovenska zdokumentované v rokoch 1955 - 1963

Fotografie podliehajú autorskému právu. Použitie len na nekomerčné účely.

Obytné domy Šumiac Väčšinou prízemné stavby zrubové, podpivničené, s dreveným štítom, kryté šindľom, strechy sedlové. Obytný dom Šútovo Prízemný dvojosový dom pravdepodobne zrubový, omietnutý, krytý slamou, strecha valbová. Obytné domy Polomka Domy zrubové i murované a omietnuté s podmúrovkou, s dreveným štítom, kryté šindľom, strechy sedlové. Obytný dom Pata Prízemný dvojosový dom, pravdepodobne hlinený, omietnutý, strecha polovalbová s podlomenicou, krytý slamou.
Obytný dom Ružomberok Prízemný dvojosový dom, zrubový, strecha sedlová, krytina šindľová. Obytný dom Trebostovo Prízemný dvojosový dom, zrubový, strecha valbová, krytina slamená. Prízemné objekty Malachov Prízemné objekty. Obytný dom dvojosový, murovaný, hospodárska stavba zrubová, omietnutá, strechy sedlové, krytina šindľová. Obytný dom Ľubietová Domy prízemné zrubové i murované, dvojosové, medzi prvým a druhým domom jednoosová sýpka s bránou, strechy zväčša polovalbové s podlomenicou, krytina šindľová.
Obytný dom Jabríková Vpredu dva prízemné murované objekty navzájom orientované do uhla so sedlovou strechou a šindľovou krytinou, vzadu prízemná hospodárska budova zrubová, sedlová strecha, krytina druhotne plechová. Obytný dom Spišský Štvrtok Vľavo usadlosť - obytný dom so sýpkou medzi nimi dvor so vstupom, prekrytým oblúkovým prekladom, prízemné objekty s vysokou podmurovkou so vstupom do pivnice, strechy valbové s tvrdou krytinou, vpravo obytný dom podobný. Obytný dom Smolenice Prízemný dom dvojosový, pravdepodobne hlinený, na čelnej strane kovové okenice, strecha valbová, krytina slamená. Obytný dom Likavka Prízemné domy dvojosové, zrubové, strecha sedlová s podlomenicou , dosky na štíte vytvárajú dekoráciu (podobne okenný rám vľavo), krytina šindľová.
Obytný dom Liptovské Revúce Dom prízemný zrubový, dvojosový, sýpka prízemná, zrubová do ulice bez otvorov, strechy sedlové s podlomenicou, krytina šindľová. Obytný dom Košická Belá Dom prízemný zrubový, dvojosový, strecha sedlová s podlomenicou, krytina šindľová. Obytný dom Istebník Prízemné domy dvojosové, pravdepodobne murované s polvalbovou strechou, murovaným štítom, tvrdá krytina. Obytný dom Selec Poschodový dom (s výškou), s pavlačou, dvojosový, prízemie obytné, oddelené rímsou, poschodie pravdepodobne hospodárske, plynule prechádza do podstrešia, strecha polovalbová, tvrdá krytina.
Obytný dom Košické Hámre Dom dvojosový, murovaný, prízemný s vysokou podmúrovkou (pivnica prístupná z dvora) strecha sedlová s podlomenicou, štít doskový, krytina šindľová. Obytné domy Donovaly Dvojdomy prízemné, pravdepodobne zrubové, prvý omietnutý, so sedlovou strechou s doskovým štítom s podlomenicou a kuklou, druhý s valbovou strechou, krytina šindľová. Obytný dom Veľká Lehota Dom prízemný jednoosový zrubový, strecha valbová, krytina slamená. Obytný dom Liptovská Osada Dom prízemný zrubový, dvojosový, strecha sedlová, štít doskový s podlomenicou, dekoratívne upravený v smere strešného spádu, krytina šindľová.