Tance z Hontu

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Zdroj: Podpolianske osvetové stredisko Zvolen.
Materiál použitý vo filme Tanečná antológia Hontu. POS Zvolen 2002.

Záznamy podliehajú autorskému právu. Použitie len na nekomerčné účely.
Ženskô koľeso, Dolný Badín. Miesto záznamu: Kultúrny dom v Príbelciach, záznam: Marián Vaco, 2002, réžia: Andrea Jágerová; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkuje FSk Badínčanka z Dolného Badína. Štvorke, Stredné Plachtince. Miesto záznamu: Dom kultúry v Príbelciach, záznam: Marián Vaco, Jaroslav Stráňavský, 2002, réžia: Andrea Jágerová; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkujú obyvatelia obce Stredné Plachtince. Ženskej koľeso, Litava. Miesto záznamu: Dom kultúry v Litave, záznam: SAV Bratislava, 1985, réžia: Stanislav Dúžek; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkuje FSk Litava. Medveďej taňec, Senohrad. Miesto záznamu: Dom kultúry v Senohrade, záznam: SAV Bratislava, 1982, réžia: Stanislav Dúžek; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkujú obyvatelia obce Senohrad. Kozipoľka, Hontianske Nemce. Miesto záznamu: Dom kultúry v Hontianskych Nemciach, záznam: TV Žilina, 2000, réžia: Andrea Jágerová; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkuje FSk Chyžišťan z Hontianskych Nemiec.
Cipuruške a hajduchovaňje, Dobrá Niva. Miesto záznamu: Dom kultúry v Hontianskych Nemciach, záznam: TV Žilina, 2000, réžia: Andrea Jágerová; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkuje FSk Dobrona z Dobrej Nivy. Kukačka, Pliešovce. Miesto záznamu: Dom kultúry v Hontianskych Nemciach, záznam: TV Žilina, 2000, réžia: Andrea Jágerová; v roku 2010 digitalizovala Michaela Redlingerová; Účinkuje FSk Rozmarín z Pliešoviec.